Sở Nội vụ tỉnh An Giang ban hành Công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Công tác Tôn giáo

Sở Nội vụ tỉnh An Giang ban hành Công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

08:53 18/05/2021

Ngày 12/5/2021, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số8228/SNV-BTG về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

    Theo đó, Công văn đã đã đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người. Khuyến khích thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng tại gia, nơi thường trú và sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng bằng hình thức trực tuyến. Trong trường hợp thật sự cần thiết, lễ buộc phải tổ chức thì đề nghị phải thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của các ngành chức năng, của địa phương và khuyến cáo giải pháp “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Riêng hoạt động cầu nguyện vào ngày Chủ nhật của đạo Công giáo và Tin lành được tổ chức, nhưng quy mô không quá 20 người và phải thực hiện đầy đủ giải pháp “5K” theo quy định của ngành Y tế, nhằm đảm bảo ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh.
     Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và yêu cầu chức sắc, chức việc, tín đồ tự giác, tích cực và nghiêm chỉnh thực hiện đúng và đầy đủ các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và hướng dẫn của ngành Y tế. Có thái độ và giải pháp nghiêm khắc đối với các hoạt động tập trung đông người tại cơ sở thờ tự không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền chức sắc, chức việc và tín đồ đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là và không lo sợ, mất bình tĩnh, dẫn đến ảnh hưởng về tình hình an ninh trật tự; không phổ biến, phát tán các thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh Covid-19; Kêu gọi, biểu dương các Tổ chức tôn giáo trực thuộc, các chức sắc, chức việc, tín đồ phát huy tinh thần bác ái, nhân văn, đồng hành cùng với chính quyền để chung tay, đóng góp thiết thực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của từng địa phương.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online