Tập thể Ban Tôn giáo tỉnh An Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Công tác Tôn giáo

Tập thể Ban Tôn giáo tỉnh An Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

02:20 20/01/2022

Ban Tôn giáo là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đề ra.

Responsive image

Theo thống kê, toàn tỉnh An Giang có 11 tôn giáo với 03 tổ chức tôn giáo; 294 tổ chức tôn giáo trực thuộc; 523 cơ sở thờ tự; 266 cơ sở tín ngưỡng. Năm 2021, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đều theo đúng Hiến chương của tổ chức tôn giáo và pháp luật của Nhà nước. Các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, chính đáng được đảm bảo, giải quyết kịp thời như: Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc; thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành; sửa chữa, nâng cấp cơ sở thờ tự; phối hợp Sở Y tế hỗ trợ các chức sắc, chức việc của các tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh tiêm vaccine Covid-19. Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo cho 188 học viên là cán bộ công chức tại Phòng Nội vụ, Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện và cán bộ phụ trách công tác tôn giáo cấp xã; hỗ trợ các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Responsive image
Hỗ trợ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Phật giáo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn đã tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo không cần thiết, một số Lễ trọng các tôn giáo cũng được giảm quy mô tổ chức (mang tính chất nội bộ, tuân thủ theo cấp độ dịch từng địa phương), tiết kiệm, an toàn, trang trọng và thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và địa phương; tích cực tích cực hỗ trợ, ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm,… tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, khu cách ly, đóng góp các nguồn quỹ của địa phương để hỗ trợ các trường hợp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và các phong trào, cuộc vận động của địa phương.
 

Responsive image
Ban Trị sự Giáo hội PGHH hỗ trợ ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Với những kết quả đạt được trong năm, tập thể Ban Tôn giáo tỉnh được Sở Nội vụ tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; tập thể Ban Tôn giáo và 02 Phòng trực thuộc đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 08 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 13 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021; 01 cá nhân được nhận giấy khen Ban Tôn giáo Chính phủ; tập thể Ban Tôn giáo và 02 cá nhân được đề nghị nhận bằng khen UBND tỉnh./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online