Họp đánh giá hoạt động cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019
Cải cách hành chính

Họp đánh giá hoạt động cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

02:40 10/10/2019

Sáng ngày 10/10/2019, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả hoạt động cải cách hành chính 9 tháng đầu năm do Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì cuộc họp.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 -2020.Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đạt được; nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Responsive image  

Responsive image

Responsive image

Responsive image

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành, huyện, thị tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian còn lại của năm 2019 đảm bảo nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo đúng số lượng theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ngành UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn; triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích.

 

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online