Thông báo tổ chức hướng dẫn ôn thi kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Thông báo tổ chức hướng dẫn ôn thi kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang

02:56 22/03/2017

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 03/TB-HĐTNNCC về việc tổ chức hướng dẫn ôn thi kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang

 
 

Theo đó:
1. Địa điểm ôn tập: tại Trường  Đại học An Giang.
2. Thời gian ôn tập: dự kiến 01 ngày vào ngày 01/4/2017 (thứ bảy). Sáng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, chiều bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút.
3. Đối tượng tham dự:
 - Công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Công chức do các cơ quan, đơn vị đề nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vào Danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang (nếu có nhu cầu). Hội đồng thi nâng ngạch công chức sẽ có văn bản thông báo khi có ý kiến của UBND tỉnh.


Chi tiết xem toàn văn Thông báo số 03/TB-HĐTNNCC tại đây./.

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online