An Giang thành lập 04 Đoàn công tác đi thăm, chúc mừng lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer
Công tác Tôn giáo

An Giang thành lập 04 Đoàn công tác đi thăm, chúc mừng lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer

09:22 09/10/2023

Lễ Sen Đôn Ta hay còn gọi là lễ rước nước (lễ ông, bà) của đồng bào dân tộc Khmer gắn liền với tôn giáo diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 13 - 15/10/2023.

Responsive image

Theo đó, ngày 05/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 861/KH-UBND về việc tổ chức Đoàn công tác của tỉnh thăm và chúc mừng lễ Sen Đôn Ta năm 2023. Theo Kế hoạch, UBND tỉnh sẽ thành lập 04 Đoàn công tác, gồm: Đoàn 1 do Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; đoàn 2 do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn; đoàn 3 do Lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn; đoàn 4 do Thường trực UBMTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn; Mỗi đoàn có từ 03 đến 06 thành viên. Các đoàn sẽ đi thăm và chúc mừng đối với 16 chức sắc, chức việc hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, từ ngày 09/10 - 12/10/2023.
 
Qua đó, nhằm tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiện giữa các tôn giáo với chính quyền, cũng qua đó trao đổi, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện và môi trường để các tôn giáo hoạt động thuận lợi, đúng pháp luật, góp phần ổn định xã hội trên địa bàn./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online