Đổi tên tổ chức tôn giáo trực thuộc của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo
Công tác Tôn giáo

Đổi tên tổ chức tôn giáo trực thuộc của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo

08:14 14/06/2021

Ngày 09/6/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 2815/VPUBND-KGVX về việc đổi tên tổ chức tôn giáo trực thuộc của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo.

      Theo đó, công văn đã chấp thuận việc đổi tên 03 tổ chức tôn giáo trực thuộc (Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở 03 xã) của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cô Tô, huyện Tri Tôn đổi tên thành Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đổi tên thành Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành đổi tên thành Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành. 

Responsive image

     Trước đó, vào ngày 09/12/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Việc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đề nghị đổi tên 03 tổ chức tôn giáo trực thuộc này là đúng với quy định của pháp luật. 
      Được biết tổ chức tôn giáo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn tỉnh An Giang có 136 tổ chức tôn giáo trực thuộc (Ban Trị sự cơ sở) ở 136 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các Ban Trị sự cơ sở này được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online