Chi bộ 01 Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề Văn hóa công vụ tại buổi họp lệ tháng 10
Đảng ủy Sở

Chi bộ 01 Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề Văn hóa công vụ tại buổi họp lệ tháng 10

11:23 22/10/2019

Ngày 22/10/2019, tại buổi họp lệ tháng 10 Chi bộ 01 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Văn hóa công vụ cho cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ.

    Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề là toàn thể cán bộ, Đảng viên trong chi bộ. Tại buổi sinh hoạt các đồng chí cán bộ, Đảng viên của Chi bộ đã cùng tìm hiểu cụ thể về các nội dung văn hóa công sở mà cán bộ, công chức phải thực hiện.

Responsive image

Responsive image
Responsive image

 

                Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trương Long Hồ - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, Chi bộ 01 cần thực hiện tốt nội dung văn hóa công vụ theo nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

2. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch triển khai Đề án Văn hóa công vụ của UBND tỉnh. Tiến hành nghiên cứu tham mưu sửa đổi, hoàn thiện các quy định, nội quy văn hóa công sở, quy chế làm việc của Sở và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ trong toàn Sở.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

4. Thực hiện nghiêm túc chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện về chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện đúng các chuẩn mực về đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không mê tín dị đoan, không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội.

5. Tổ chức thực hiện các quy định được phân cấp về quản lý công chức, viên chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi vị trí cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu các phòng, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cấp trên theo quy định. Nghiêm túc xử lý các hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

                  7. Gắn các nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân và các phòng, đơn vị.

             Từng cán bộ, Đảng viên theo chức trách và nhiệm vụ được giao cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện văn hóa công sở, xem đây vừa là quyền lợi, đồng thời cũng vừa là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ.

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online