Công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

10:11 17/02/2021

Ngày 08/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. Danh mục được ban hành trên cơ sở các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Responsive image
 
Theo đó, tỉnh An Giang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với 981 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và 147 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:
- Sở, ban, ngành tỉnh: 863 thủ tục; Mức 3: 294 TTHC; Mức 4: 687 TTHC.
- Huyện, thị xã, thành phố: 82 thủ tục; Mức 3: 10 TTHC; Mức 4: 72 TTHC.
- Xã, phường, thị trấn: 36 thủ tục; Mức 3: 10 TTHC; Mức 4: 25 TTHC.
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh: 174 thủ tục; Mức 3: 16 TTHC; Mức 4: 158 TTHC.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 778/QĐ-UBND 07/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang./.
(Chi tiết danh mục thủ tục kèm theo Quyết định số 262/QĐ-UBND)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online