Chỉ tiêu khen thưởng trong tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Chỉ tiêu khen thưởng trong tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022

03:26 18/11/2021

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; đoàn kết, quyết tâm, ngăn chặn và chiến thắng đại dịch Covid-19. Góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ máu thịt quân-dân trên khu vực biên giới. Ngày 5/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 678/KH-UBND tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022

Với những nội dung như sau:
1. Yêu cầu: Ngày hội được tổ chức ở tất cả các xã, phường, thị trấn biên giới của tỉnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; tạo không khí thi đua sổi nổi, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc tổ chức Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; huy động được sự tham gia của cả cộng đồng nhưng đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
2. Phần Lễ (tổ chức không quá 60 phút)
- Dâng hương nhà bia tưởng niệm; thắp hương nghĩa trang liệt sĩ (nếu có);
- Văn nghệ chào mừng;
- Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Phát biểu khai mạc Ngày hội;
- Diễn văn ôn lại kết quả 33 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989-03/3/2022) và truyền thống 63 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2022);
- Báo cáo sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” năm 2021;
- Phát biểu tham luận;
- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên;
- Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng:
+ Tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới”; Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc"; trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng và bảo vệ biên giới.
+ Tặng quà cho gia đình chính sách; "Con nuôi đồn Biên phòng"; các cháu được đỡ đầu trong chương trình "Nâng bước em tới trường"; tặng nhà "Đại đoàn kết"; "Nhà tình nghĩa"; "Nhà đồng đội"; tặng con giống, vật nuôi cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn,...(nếu có).
- Đại diện UBND xã tiếp thu ý kiến, kết luận, kết thúc buổi lễ.
3. Phần Hội :
- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng; thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống theo phong tục, tập quán địa phương.
- Tổ chức tọa đàm, trao đổi, phát huy sáng kiến của Nhân dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
- Tổng kết trao thưởng cho tập thể, cá nhân tham dự phần hội.
- Tùy từng điều kiện, các địa phương có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết, ấm tình quân dân” phù hợp.
4. Chỉ đạo tổ chức điểm Ngày hội
- Năm 2022, UBND tỉnh chọn huyện Tri Tôn là đơn vị chỉ đạo điểm.
- Huyện Tri Tôn chọn 01 xã biên giới tổ chức điểm Ngày hội cấp tỉnh, sau đó các địa phương còn lại tổ chức Ngày hội theo kế hoạch. 
* Lưu ý: Riêng năm 2022, các đồn Biên phòng phụ trách địa bàn một hoặc nhiều xã, phường, thị trấn biên giới tổ chức Ngày hội chung tại một điểm (do đơn vị, địa phương phối hợp, thống nhất chọn một xã, phường, thị trấn làm điểm tổ chức chung). Tùy tình hình dịch Covid-19 ở từng địa phương, tham mưu đề xuất hình thức tổ chức cho phù hợp.
5. Thời gian, địa điểm và thành phần:
- Thời gian: Thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra từ 1/2-01 ngày, tập trung từ ngày 24/02/2022 đến hết ngày 03/3/2022. Riêng đơn vị tổ chức điểm (huyện Tri Tôn) chọn 01 xã biên giới tổ chức Ngày hội điểm vào ngày 24/02/2022.
- Địa điểm: Tùy theo điều kiện, các địa phương lựa chọn một trong các địa điểm sau để tổ chức Ngày hội: Hội trường xã, Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sân vận động trung tâm, khu di tích lịch sử, đồn Biên phòng...
- Thành phần tham gia Ngày hội: Tuỳ tình hình thực tế, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ có Hướng dẫn sau.
6. Khen thưởng:
- Bằng khen của UBND tỉnh An Giang: 06 tập thể, 20 cá nhân: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh: Mỗi đơn vị chọn 01 cá nhân; Riêng MTTQ VN tỉnh chọn 02 cá nhân. Mỗi huyện, thị xã, thành phố biên giới xét, chọn đề nghị khen 01 tập thể, 02 cá nhân (Riêng huyện An Phú xét chọn đề nghị 02 tập thể, 04 cá nhân).
- Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Khen thưởng 06 tập thể, 12 cá nhân có thành tích đóng góp nguồn lực trong thực hiện phong trào “Xây dựng và bảo vệ biên giới” (Mỗi  huyện, thị xã, thành phố biên giới xét chọn 01 tập thể, 02 cá nhân; Riêng huyện An Phú xét chọn 02 tập thể, 04 cá nhân).
- Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và bảo vệ biên giới” năm 2021 gồm 10 tập thể, 30 cá nhân: Mỗi  huyện, thị xã, thành phố biên giới xét chọn 02 tập thể, 06 cá nhân. (Ưu tiên cho các tập thể, cá nhân đăng ký tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc; phong trào quần chúng tham gia phòng, chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép có thành tích xuất sắc; Riêng cá nhân chọn Người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, quần chúng Nhân dân tiêu biểu, Nông dân có đất sản xuất sát biên giới tiêu biểu).
- Giấy khen của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong các phong trào trên: Do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định.
7. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng.
- Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (nêu những thành tích nổi bật, giá trị phạm vi ảnh hưởng của thành tích, các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đạt được, có xác nhận của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trình khen).
- Bản báo cáo tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân (có đóng dấu treo).
- Đối với Bằng khen của UBND tỉnh An Giang: Mỗi hồ sơ đề nghị khen thưởng làm thành 04 bộ (đóng dấu và chữ ký sống).
- Đối với Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang: Mỗi hồ sơ đề nghị khen thưởng làm thành 01 bộ.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của UBND tỉnh An Giang; Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang do Đồn Biên phòng làm Cụm trưởng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, CKQT Tịnh Biên, Phú Hữu, Vĩnh Ngươn, Lạc Quới) báo cáo về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (Qua Phòng Chính trị) trước ngày 03/01/2022; Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang do UBMTTQ Việt Nam cấp huyện báo cáo về Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trước ngày 20/01/2022. 
* Ghi chú: 
- Riêng hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh gửi về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang (Qua Phòng Chính trị, số 142, Trần Hưng Đạo, phường Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xét, quyết định.
- Các hình thức khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trao tại xã điểm tổ chức Ngày hội năm 2022 của huyện Tri Tôn. 

Trần Diễm (nguồn: Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online