Triển khai các công việc chuẩn bị công tác bầu cử
Công tác bầu cử

Triển khai các công việc chuẩn bị công tác bầu cử

09:37 19/01/2021

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

     Để kịp thời triển khai các công việc phục vụ cho việc tổ chức cuộc bầu cử sắp tới đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của pháp luật về bầu cử, đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương lưu ý, khẩn trương tổ chức triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của mình theo các mốc thời gian cụ thể sau đây:
    - Thường trực Hội đồng nhân dân, sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủy ban nhân dân cùng cấp, hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp mình và của các đơn vị hành chính, dân cư cấp dưới trực thuộc được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Điều 9 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là vào ngày 07 tháng 02 năm 2021 - tức là ngày 26 Tết âm lịch (105 ngày trước ngày bầu cử theo Luật định).
     - Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo quy định tại Điều 39 và Điều 50 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là vào ngày 17 tháng 02 năm 2021 - tức là Mùng 6 Tết âm lịch (95 ngày trước ngày bầu cử theo Luật định).
     Do đó, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quan tâm tiếp tục thông báo, đôn đốc Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung công việc nêu trên. 
      Do thời gian tiến hành các công việc liên quan đến công tác bầu cử trùng thời gian với dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm, sắp xếp kế hoạch công tác hợp lý, để đảm bảo thực hiện tiến độ theo quy định pháp luật về bầu cử.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thiện Nhân

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online