Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.
Công tác Tôn giáo

Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

10:06 02/02/2021

Ngày 01/02/2021, Sở Nội vụ tỉnh An Giang (Ban Tôn giáo tỉnh) ban hành Công văn số 236/SVN-BTG về việc Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng. Toàn văn Công văn như sau:

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online