Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm 2019
Công tác Văn thư lưu trữ

Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm 2019

01:33 28/05/2019

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 838/SNV-CCVTLT về việc báo cáo công tác văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm 2019, nội dung cụ thể:

     Nhằm đánh giá tình hình 06 tháng đầu năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:
     1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc và kết quả tại khối Văn phòng (hoặc tương đương) báo cáo về Sở Nội vụ. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, cơ quan ngành dọc Trung ương cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các Hội đặc thù cấp tỉnh báo cáo về Sở Nội vụ.
    2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng, ban chuyên môn huyện, Công an nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các đơn vị sự nghiệp cấp huyện (nếu có), các cơ quan ngành dọc Trung ương cấp huyện, các Hội đặc thù cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sau đó báo cáo về Sở Nội vụ.
Nội dung báo cáo (Phụ lục kèm theo)
     Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 15/6/2019 theo địa chỉ: Đường Trần Quang Diệu - Nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc gửi qua email: ccvtlt@angiang.gov.vn./.

     Tải Công văn số 838/SNV-CCVTLT (file PDF) tại đây.
     Tải Công văn số 838/SNV-CCVTLT (file word)
tại đây.
     Tải Đề cương Báo cáo (file word)
tại đây.

 

 

Tiền Em - Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online