Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Tri Tôn
Công tác Văn thư lưu trữ

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Tri Tôn

07:23 24/10/2017

Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới tại các cơ quan, tổ chức

               Ngày 19 tháng 10 năm 2017,Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn đã tổ chức tập huấn cho hơn 90 công chức, viên chứclàm công tác văn thư, lưu trữvà công chức, viên chức làm công tác chuyên môn tại các phòng, ban chuyên môn,đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Tham dự buổi tập huấn có:Ông Nguyễn Khắc Hoài- Phó Trưởng Phòng Nội vụ,ôngNguyễn Minh Đức An -Trưởng Phòng Quản lý Văn thư- Lưu trữ,Chi cục Văn thư - Lưu trữ cùng hơn 90học viên tham dự.


Quang cảnh lớp tập huấn
 
Nguyễn Khắc Hoài - Phó Trưởng Phòng Nội vụ phát biểu tại buổi tập huấn

 
Ông Nguyễn Minh Đức An báo cáo nội dung tập huấn

               Tại buổi tập huấn, các học viên đã được Báo cáo viên triển khai, hướng dẫn các nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ như: Công tác xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan, lập hồ sơ công việc và giao nôp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính…
              Qua lớp tập huấn các học viên được trang bị kiến thức về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo từng bước chấn chỉnh, đưa công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ của đơn vị đi vào nề nếp./.

 

Tiền Em - Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online