Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển, xét tuyển đặc cách năm 2017
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển, xét tuyển đặc cách năm 2017

08:13 15/06/2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ

     Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển, xét tuyển đặc cách dự phỏng vấn, cụ thể như sau:
     1. Danh sách thí sinh được triệu tập (kèm Danh sách).
     2. Thời gian phỏng vấn: 1 ngày (ngày 29 tháng 6 năm 2018 (thứ 6)).
     - Buổi sáng: Vào lúc 07 giờ 30 phút, phỏng vấn chuyên ngành Văn thư Lưu trữ.
     - Buổi chiều: Vào lúc 13 giờ 30 phút, phỏng vấn chuyên ngành Công nghệ thông tin và Tài chính kế toán.
     Tất cả thí sinh phải có mặt trước 07 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6năm 2018 tại phòng chờ phỏng vấn để nghe sinh hoạt Nội quy kiểm tra, sát hạch.
     3. Địa điểm:Hội trường Sở Nội vụ;Số 89, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long xuyên, tỉnh An Giang.
     Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh biết đến tham gia, kiểm tra sát hạch đúng thời gian, địa điểm theo quy định tải về
tại đây./.

 

Thị Phượng - Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online