Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Cải cách hành chính

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

12:09 20/10/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

Theo Quyết định, Sở Nội vụ có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên 09 lĩnh vực: Tổ chức Phi Chính phủ; Tổ chức Hành chính và Đơn vị sự nghiệp công lập; Công tác thanh niên; Chính quyền địa phương; Công chức; Viên chức; Văn thư, Lưu trữ; Tôn giáo và lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng. Tổng cộng có 62 thủ tục hành chính.
    Quyết định quy định cụ thể từng thủ tục, trình tự, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, lệ phí thực hiện, mẫu đơn, tờ khai, căn cứ pháp lý,...
    Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ, niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ và đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương./.


(Đính kèm Quyết định 3080/QĐ-UBND ngày 17/10/2017)
    

 

Minh Tài - Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online