Bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính, văn hoá công sở và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh
Cải cách hành chính

Bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính, văn hoá công sở và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh

10:27 31/05/2017

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017 (theo Quyết định số 3635/QĐ-UBND, ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh), Sở Nội vụ phối hợp cùng Viện nghiên cứu quản lý Hành chính công tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng cải cách hành chính, văn hoá công sở và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh trong thừi gian 03 ngày (từ ngày 17/5/2017 đến ngày 19/5/2017), tại Liên đoàn Lao động tỉnh.

Responsive image

Ông Trương Long Hồ - PGĐ Sở Nội vụ phát biểu khai giảng khoá học

Responsive image

Hình ảnh khóa học

Responsive image

Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Lan, GV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Responsive image

Buổi bế giảng khoá học

Responsive image

 Ông Phạm Trung Quân – PGĐ Sở Nội vụ đến tham dự buổi bế giảng và phát giấy chứng nhận cho Học viên tham dự khoá học

 - Lớp dành cho đối tượng là công chức, viên chức cấp tỉnh với 76 học viên đã hoàn thành khoá học và được cấp giấy chứng nhận.
 - Lớp dành cho đối tượng là công chức cấp huyện và cấp xã với 69 học viên là công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thường xuyên tiếp xúc với người dân đã hoàn thành khoá học và được cấp giấy chứng nhận.

Đoàn Bảo Toàn - phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online