Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách
Cải cách hành chính

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách

09:03 11/12/2020

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù, có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản quy định tại Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020, được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, thông qua tại kỳ họp thứ 18. Trong đó, quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù, có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:
1. Chủ tịch hưởng thù lao hàng tháng bằng 1,50 lần so với mức lương cơ sở.
2. Phó Chủ tịch hưởng thù lao hàng tháng bằng 1,00 lần so với mức lương cơ sở.
3. Kinh phí thực hiện chế độ thù lao được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.


 
Ảnh kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
(nguồn Cổng Thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang)

Minh Tài – Sở Nội vụ (nguồn: Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online