Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn Công tác kiểm tra, giám sát tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn Công tác kiểm tra, giám sát tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại tỉnh An Giang

09:12 20/11/2020

Ngày 16/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 707/KH-UBND về việc tiếp và làm việc với Đoàn Công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại tỉnh An Giang.

Đoàn Công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn. Các đơn vị kiểm tra tại tỉnh An Giang gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ. Dự kiến thời gian làm việc của Đoàn Công tác tại tỉnh từ ngày 17/11 đến ngày 20/11/2020./.

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online