Hội sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở, Sở Nội vụ giai đoạn 2018-2020; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ năm 2020
Đảng ủy Sở

Hội sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở, Sở Nội vụ giai đoạn 2018-2020; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ năm 2020

05:03 20/01/2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Chiều ngày 20/01/2021, Sở Nội vụ long trọng tổ chức Hội sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở, Sở Nội vụ giai đoạn 2018-2020; Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ; bà Lê Kim Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trương Long Hồ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì hội nghị cùng toàn thể CBCCVC Sở Nội vụ.

Responsive image

Đoàn Chủ tịch tham dự Hội nghị

         Tại Hội nghị, công chức và người lao động đã được nghe thông qua các dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và phương hướng đến hết nhiệm kỳ cùng với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020 và thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan; kết quả hoạt động phong trào thi đua trong công chức, người lao động năm 2020 và kế hoạch phát động phong trào thi đua 2021 và Chương trình công tác năm 2021; báo cáo công khai tài chính năm 2020 và lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở năm 2021.

         Năm 2020, mặc dù có một số thuận lợi, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn như áp lực của dịch bệnh, ảnh hưởng của bảo, áp thấp nhiệt đới, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công chức Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách ngành nội vụ cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy. Trong đó tập trung giải quyết các vấn đề thiết thực như: Đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ của tỉnh. Đến nay đã hoàn thành 100% chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020 đã đề ra.

Responsive image

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động  Sở Nội vụ

         Hội nghị cũng đã phát động kế hoạch phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động và ký kết Giao ước thi đua năm 2021 giữa Lãnh đạo Sở với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất 100% các chỉ tiêu Nghị quyết mà Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 đã đề ra. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề ra nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở kêu gọi toàn thể công chức và người lao động, đoàn viên Công đoàn Sở tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, đưa phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngày càng đạt hiệu quả cao nhất.

Responsive image

Thông qua Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ 2018-2022. Kết quả đã bầu chọn được Ban Thanh tra Nhân dân.
 
         Thông qua Hội nghị, đồng chí Trương Long Hồ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao tinh thần tập thể của công chức, người lao động khối Văn phòng Sở đã nghiên cứu góp ý các dự thảo văn bản để hoàn chỉnh báo cáo trước Hội nghị; qua đây thể hiện nổi bật được tính dân chủ, công khai minh bạch và đặc biệt là sự đoàn kết của công chức và người lao động; đồng thời biểu dương Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Sở thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đạt chỉ tiêu đề ra.
        Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021, Lãnh đạo Sở tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để Ban Chấp hành Công đoàn hoạt động, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Sở Nội vụ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra.

Ngọc Điệp

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online