Hội nghị Đảng viên năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021
Đảng ủy Sở

Hội nghị Đảng viên năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

04:56 21/01/2021

Ngày 20/01/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức “Hội nghị Đảng viên năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021”. Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Hồng Yến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí |Lê Kim Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Trương Long Hồ, Phó Bí thư Đảng bộ Sở Nội vụ, chủ trì Hội nghị, cùng với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, các đồng chí Bí thư chi bộ và hơn 70 đảng viên về tham dự.

Responsive image

  Đồng chí Trương Long Hồ đã trình bay dự thao báo cáo

    Qua dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, của Ban Thường vụ Đảng bộ Sở Nội vụ và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Nội vụ; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và thi đua khen thưởng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo; công tác đại hội chi bộ trực thuộc.
 
    Đánh giá chung năm 2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã cùng với cấp ủy các cấp bám sát các nghị quyết của cấp trên để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2020 đều có kết quả đạt, vượt chỉ tiêu so với quy định.
Về công tác xây dựng đảng: Đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo xây dựng bản cam kết rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên theo chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng chuyển biến tốt, thiết thực; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
    Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối thành chương trình, kế hoạch thực hiện, chú trọng nội dung, chất lượng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết phải sát hợp, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ý thức của cán bộ, đảng viên, trong tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết. Thực hiện đúng theo Quy chế và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra. Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, của ĐUK; biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng và các phong trào thi đua.
    Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Trương Long Hồ, Phó Bí thư Đảng bộ đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2020.

Responsive image
    Nhân dip này, Đảng bộ Sở Nội vụ cũng biểu dương khen tưởng cho 01 tập thể và 12 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Ngọc Điệp

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online