Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc tại An Giang
Công tác Tôn giáo

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc tại An Giang

08:59 02/08/2022

Lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc Phật giáo và Cao đài trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 do Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh tổ chức, diễn ra vào sáng ngày 28/7/2022 tại thành phố Long Xuyên, với sự tham dự của 150 chức sắc, chức việc thuộc tôn giáo Phật giáo (Bắc tông, Khất sĩ) và Cao đài (Tây Ninh, Ban Chỉnh đạo, Chơn Lý, Tiên Thiên) trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Học viên tham gia lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được tuyên truyền, phổ biến 02 chuyên đề về: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về công tác tôn giáo; tuyên truyền đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Responsive image

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh cho biết: Đây là những nội dung rất cần thiết trong hoạt động của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn, giúp chức sắc, chức việc nắm bắt kịp thời, hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo từ đó áp dụng vào các hoạt động hành chính đạo sự, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp.

 Responsive image
Lớp tập huấn cho chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer

Trước đó vào ngày 26/7/2022, tại huyện Tri Tôn, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh đã mở Lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho 132 chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online