Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang
Xây dựng chính quyền

Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang

03:19 28/06/2019

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

     Về tổ chức của ấp, khóm:
     1. Mỗi ấp, khóm có Trưởng ấp, khóm. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng ấp, khóm.
     2. Phó Trưởng ấp, khóm do Trưởng ấp, khóm lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khóm; UBND cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng ấp, khóm.
     3. Bảng tên trụ sở ấp, khóm: Trụ sở làm việc của ấp, khóm phải có bảng tên trụ sở; nội dung bảng tên trụ sở làm việc của ấp, khóm phải có các đặc điểm như sau: góc bên trái trên cùng nhìn lên là tên UBND cấp xã, chính giữa là tên trụ sở (Văn phòng ấp ... hoặc là Văn phòng khóm ...).
     4.Ấp, khóm có các sổ ghi chép sau:
     a) Sổ ghi biên bản các cuộc họp.
     b) Sổ theo dõi gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; Sổ theo dõi hộ gia đình văn hóa hàng năm.
     c) Sổ ghi tổng diện tích ấp, khóm; diện tích từng loại đất (hoa màu, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ...); danh sách nhân khẩu trong ấp, khóm; tỷ lệ nam, nữ.
     d)Sổ ghi tài sản của ấp, khóm và những công trình văn hóa, kinh tế do ấp, khóm quản lý.
     đ) Sổ theo dõi các hộ trong ấp, khóm thực hiện các nghĩa vụ Nhà nước quy định.
     e)Sổ theo dõi tình hình đời sống của nhân dân, có phân loại hộ giàu, khá, nghèo các đối tượng đặc biệt khác cần phải quan tâm giúp đỡ.
     f) Sổ theo dõi các công trình xây dựng trên địa bàn ấp, khóm (không do ấp, khóm quản lý) có ghi danh sách các hộ dân trong ấp, khóm bị thu hồi đất, giải tỏa nhà khi thực hiện công trình.
 


Ảnh minh họa (nguồn baoangiang.com.vn)


     Điều kiện thành lập ấp mới, khóm mới:
     1. Trong trường hợp do khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã, tổ chức hoạt động của ấp, khóm yêu cầu phải thành lập ấp mới, khóm mới thì việc thành lập ấp mới, khóm mới phải đạt các điều kiện sau:
     a) Quy mô số hộ gia đình:
     - Đối với ấp: phải có từ 350 hộ gia đình trở lên; ở xã biên giới có từ 100 hộ gia đình trở lên.
     - Đối với khóm: phải có từ 400 hộ gia đình trở lên; ở phường, thị trấn biên giới có từ 150 hộ gia đình trở lên.
     b) Các điều kiện khác:
     Cần có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.
 


Ảnh minh họa (nguồn baoangiang.com.vn)


     2. Đối với trường hợp đặc thù:
     a) Ấp, khóm nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, ấp hình thành do di dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, ấp nằm ở nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp; ấp ở cù lao, cồn trên sông; ấp có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn thì quy mô ấp có từ 50 hộ gia đình trở lên; khóm có từ 100 hộ gia đình trở lên.
     b) Trường hợp ở khu vực biên giới, do việc di dân hoặc để bảo vệ đường biên giới thì việc thành lập ấp, khóm không áp dụng quy định về quy mô số hộ gia đình nêu tại khoản 1 Điều 7 quyết định này.
     c) Ấp, khóm đã hình thành từ lâu do xâm canh, xâm cư cần thiết phải chuyển giao quản lý giữa các đơn vị hành chính cấp xã để thuận tiện trong hoạt động và sinh hoạt của cộng đồng dân cư mà không làm thay đổi đường địa giới hành chính cấp xã thì thực hiện giải thể và thành lập mới ấp, khóm theo quy định. Trường hợp không đạt quy mô về số hộ gia đình thì thực hiện ghép cụm dân cư theo quy định tại Điều Quy chế này.                
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019(Tải về Quyết định
tại đây)./.

 

 

Văn Sang - Thanh tra viên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online