Hội thảo chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính công và chỉ sô cai cach hành chính năm 2018
Cải cách hành chính

Hội thảo chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính công và chỉ sô cai cach hành chính năm 2018

02:35 04/07/2019

Ngày 2 tháng 7 năm 2019, tại Thành phố Vũng Tàu, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Responsive image
 

Chủ trì Hội thảo: Ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. Đến tham dự Hội thảo gồm có Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng và công chức Phòng Cải cách hành chính của Sở Nội vụ của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Hội thảo nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2018; triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019; đồng thời, lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện nội dung Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan nganh bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương.

Hiền Triết

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online