Tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua
Cải cách hành chính

Tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua

10:36 03/03/2023

Ngày 20/02/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh An Giang có văn bản số 273/HĐPH gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Thông tin về các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 với 07 Luật, 13 Nghị quyết và tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai với 01 Luật và 03 Nghị quyết. Cụ thể:
I. Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
1. Luật
(1) Luật Dầu khí
(2) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
(3) Luật Thanh tra
(4) Luật Phòng, chống rửa tiền
(5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
(6) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
2. Nghị quyết
(1) Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
(2) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
(3) Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
(4) Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023
(5) Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
(6) Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
(7) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
(8) Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
(9) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026
(10) Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
(11) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026
(12) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
(13) Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
II. Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
1. Luật
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
2. Nghị quyết
(1) Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
(2) Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024
(3) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022
2. Tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua
Trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại các Kỳ họp nêu trên, để đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Hội đồng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện một số nội dung như: cập nhật, đăng tải toàn văn nội dung các văn bản luật, nghị quyết được thông qua thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn tài liệu, phổ biến pháp luật, kịp thời tổ chức quán triệt nội dung và tinh thần các văn bản nêu trên; áp dụng đầy đủ các quy định của văn bản luật liên quan; xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tổ chức truyền thông chính sách trong dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành Luật phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”.
3. Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm…
(Chi tiết xem tại Công văn số 273/HĐPH ngày 20/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Minh Tài (nguồn: Công văn số 273/HĐPH)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online