Bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh
Xây dựng chính quyền

Bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

10:46 21/09/2023

Sáng ngày 19/9/2023, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Theo đó, sau hơn 10 năm triển khai, thực hiện Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (gọi tắt là Dự án 513), được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, cùng với sự chủ động, trách nhiệm trong phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị thi công, đặc biệt trong việc rà soát hiện trạng, xác định lại đoạn, tuyến địa giới hành chính bị biến dạng, phá vỡ do quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội, do sự vận động của địa chất tự nhiên, lũ lụt, sạt lở, bồi lắng,… cũng như các tuyến còn mâu thuẫn, bất hợp lý giữa hồ sơ địa giới đã lập và thực tế quản lý dựa trên nguyên tắc phân định đường địa giới hành chính là phải tôn trọng sự thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại của người dân, thuận lợi trong quản lý nhà nước, tôn trọng hiện trạng quản lý và đảm bảo người dân ở khu vực đó không có tranh chấp... Đến nay, tỉnh An Giang đã hoàn thành toàn bộ Dự án, các sản phẩm được hoàn thành với khối lượng theo đúng quy định; đã được kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu các cấp; chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo 4 tính chất theo quy định. 

  Responsive image

Responsive image

Responsive image

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã bàn giao cho các huyện, thị xã, thành phố toàn bộ số lượng 489 mốc địa giới hành chính của Dự án (Trong đó: 369 mốc cấp xã, 96 mốc cấp huyện, 24 mốc cấp tỉnh). Và 828 bộ bản đồ địa giới hành chính, với 6.930 tờ bản đồ.

 Responsive image

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính trên địa bàn, xem đây là cơ sở pháp lý để chính quyền các cấp sử dụng trong công tác quản lý Nhà nước và làm căn cứ để giải quyết các vấn đề có liên quan đến địa giới hành chính. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nơi có mốc địa giới hành chính nêu cao ý thức bảo vệ mốc địa giới. Qua đó, góp phần phát triển tỉnh An Giang một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng vững mạnh./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online