Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp ứng xử
Cải cách hành chính

Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp ứng xử

09:37 23/11/2020

Thực hiện Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020. Sở Nội vụ tổ chức mở lớp bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã …

    Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức và văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
  Báo cáo viên do Tiến sĩ Bùi Nghĩa, Phó Khoa Viện Xã Hội Học, Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.
   Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu:
  - Cấp tỉnh:  Hội trường VNPT An Giang (Số 02, Đường Lê Lợi, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
  - Cấp huyện: do Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố bố trí.
Lớp bồi dưỡng bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày Thứ Sáu, 27/11/2020./. 

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online