Công bố Quyết định Thanh tra đối với Chủ tịch UBND Thị trấn Ba Chúc huyện Tri Tôn
Thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra đối với Chủ tịch UBND Thị trấn Ba Chúc huyện Tri Tôn

01:23 05/07/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, tại cuộc họp ngày 08/6/2017 về việc làm rõ các Huân, Huy chương, Bằng Tổ quốc ghi công, Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh chưa cấp phát cho Người có công đối với Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn mà báo chí đã đề cập.

 
 

   Ngày 22/6/2017, tại UBND huyện Tri Tôn, Đoàn thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp phát và thực hiện chế độ, chính sách đối với Người được cấp Huân, Huy chương, Bằng Tổ quốc ghi công, Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh đối với Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

 Tham dự buổi công bố, về phía huyện Tri Tôn có ông Men Sây Ma – Phó Chủ tịch huyện, ông Võ Văn Phúc – Chủ tịch UBND Thị trấn Ba Chúc cùng đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc huyện. Về phía đoàn thanh tra có ông Ngô Hồng Yến – Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra.
 

Responsive image

Hình 1. Ông Ngô Hồng Yến – Trưởng đoàn, công bố Quyết định thanh tra và Quyết định cử công chức giám sát đoàn thanh tra.

    Tại buổi công bố, ông Ngô Hồng Yến – Trưởng đoàn đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và quyết định cử công chức giám sát đoàn thanh tra. Ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở Nội vụ  thông qua Kế hoạch thanh tra, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Mục đích của thanh tra nhằm rà soát các Bằng còn tồn chưa cấp phát, giúp co quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực khen thưởng, chế độ, chính sách đối với Người có công; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 

Responsive image

Hình 2. Trao đổi các nội dung liên quan đến đề cương yêu cầu báo cáo.

  Đoàn thanh tra 1833 có 12 thành viên, do Ông Ngô Hồng Yến – Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, 02 Phó Trưởng đoàn là ông Bùi Công Bằng – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Niên độ thanh tra từ năm 1975 đến 2002.
Thời gian thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online