Hãy cùng nhau đi bầu cử vào ngày 23/5/2021
Công tác bầu cử

Hãy cùng nhau đi bầu cử vào ngày 23/5/2021

10:24 23/05/2021

Cứ 05 năm một lần, nước ta lại tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày Chủ nhật (23/5/2021).

    Đây là sự kiện trọng đại đối với cử tri cả nước, trong đó có đông đảo chức sắc, chức việc, người có đạo. Là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Theo thống kê toàn tỉnh An Giang hiện có 11 tôn giáo, trên 280 tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc với trên 1,5 triệu đồng bào có đạo chiếm tỷ lệ 82,7% tổng dân số toàn tỉnh (theo số liệu niên giám thống kê năm 2019). Cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh có 189 người là chức sắc, chức việc, người có đạo tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (cấp tỉnh 11 người, cấp huyện 27 người, cấp xã 151 người).
 
   Bầu cử ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp, là thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 nhiệm kỳ xây dựng và phát triển và từ khóa I đến khóa XIV đều có chức sắc, chức việc, người có đạo tham gia. Các vị chức sắc, chức việc, người có đạo được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giới thiệu, Nhân dân lựa chọn bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là những người ưu tú, có nhiều đóng góp trong công tác lập pháp và sự nghiệp xây dựng đất nước, luôn thể hiện rõ trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân nói chung và của đồng bào tôn giáo nói riêng.  
Ngày bầu cử đang đến gần, bên cạnh sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của chính quyền các cấp, mỗi người dân nói chung và người có đạo trên địa bàn tỉnh nói riêng, hãy phát huy quyền làm chủ của mình, tranh thủ, sắp xếp thời gian, công việc cùng đi bầu cử thật đầy đủ vào ngày 23/5/2021, đồng thời sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên hội đủ về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.
 

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online