Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
Xây dựng chính quyền

Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

03:29 14/07/2021

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử nhân sự giữ vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cụ thể như sau:
Đối với thành phố Long Xuyên, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố đối với bà Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố (tái cử) đối với: bà Võ Thị Xuân Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Nguyễn Bảo Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và ông Đào Văn Ngọc, Thành ủy viên.
Tại thành phố Châu Đốc, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố (tái cử) đối với các ông: Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Nguyễn Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và ông Phạm Văn Phúc, Thành ủy viên.
Tại thị xã Tân Châu, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thị xã đối với ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Bí thư Thị ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thị xã (tái cử) đối với ông Đặng Văn Nê, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy; ông Trần Hoàng Hải, Thị ủy viên và bà Trần Thị Hòa Bình, Thị ủy viên.
Tại huyện An Phú, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện đối với ông Trần Hòa Hợp, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện (tái cử) đối với ông Lê Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. 
Tại huyện Châu Phú, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện đối với ông Trần Thanh Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện (tái cử) đối với ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và ông Nguyễn Văn Bé Tám, Huyện ủy viên.
Tại huyện Châu Thành, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện đối với ông Lê Phước Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện (tái cử) đối với ông Cù Minh Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và trúng cử mới đối với ông Nguyễn Tấn Phong, Huyện ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện.
Tại huyện Chợ Mới, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện đối với ông Ngô Hoàng Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện (tái cử) đối với các ông Vũ Minh Thao, Huyện ủy viên và trúng cử mới đối với các ông Đoàn Thanh Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ Luông và ông Trần Minh Dững, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy. 
Tại huyện Phú Tân, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện đối với ông Lê Nguyên Châu, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện (tái cử) đối với các ông Ngô Thanh Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và trúng cử mới đối với ông Nguyễn Quốc Bảo, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thành.
Tại huyện Tịnh Biên, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Thành Huân, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện (tái cử) đối với các ông Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và ông Lâm Văn Bá, Huyện ủy viên.
Tại huyện Tri Tôn, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện đối với ông Cao Quang Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện (tái cử) đối với ông Đỗ Minh Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và ông Trần Minh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
Tại huyện Thoại Sơn, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện đối với bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện (tái cử) đối với ông Dương Ngọc Lắm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; ông Nguyễn Ngọc Điệp, Huyện ủy viên và bà Nguyễn Thị Kim Chi, Huyện ủy viên.
Như vậy, sau kỳ họp nhất của Hội đồng nhân dân, 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nhằm phục vụ công tác lãnh chỉ đạo điều hành UBND trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng thời đảm bảo đúng cơ cấu tiêu chuẩn và trình tự thủ tục theo quy định; số lượng các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện đảm bảo không vượt so với quy định. Riêng đối với huyện An Phú là đơn vị hành chính loại I được bố trí 03 Phó Chủ tịch huyện, hiện tại còn khuyết 02 Phó Chủ tịch sẽ kiện toàn bầu bổ sung vào các kỳ họp HĐND sắp tới./.

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online