Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương
Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương

02:51 13/02/2020

Sáng ngày 12/02/2020, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương.

Responsive image

Toàn cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu An Giang, có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.

Responsive image

 

Hội nghị được Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông báo cáo sơ kết năm 2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Báo cáo đã nêu lên những vấn đề trọng tâm trong triển khai Chính phủ điện tử trong thời gian qua.

Các kết quả của một số Bộ, ngành, địa phương điển hình trong thực hiện, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, tỉnh An Giang…

Qua đó, việc thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh An Giang đạt được nhiều kết quả khả quan được Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao như: kết nối, liên thông dữ liệu với Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt tỷ lệ 100% (Toàn quốc đạt 97,4%).). Tỷ lệ gửi hồ sơ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đúng ngày đạt 95% (Toàn quốc đạt 89,1%). Kết quả triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt 650.000 kết quả nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 97%. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 45%; mức độ 4 đạt 34%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 41,5%; mức độ 4 đạt tỷ lệ 75,8% ...

UBND tỉnh An Giang đang phối hợp Văn phòng Chính phủ để kết nối thanh toán trực tuyến dịch vụ công qua nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 Bộ, cơ quan (Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ) và 10 địa phương (An Giang, Quảng Ninh, Sơn La, Long An, Kon Tum, Cần Thơ, Hà Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Quảng Ngãi) triển khai tốt việc thúc đẩy, nâng cao hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết với cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực.

Các hệ thống có ý nghĩa lớn trong triển khai Chính phủ điện tử như Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống thành chính nhà nước, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thời gian ngắn triển khai đã có những thành quả khích lệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Responsive image

Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị​

 

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đánh giá cao nỗ lực các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các kết quả đã đạt được và đề nghị có giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tích cực đẩy mạnh thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại Bộ, ngành, địa phương nhằm hướng đến xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2020 đã đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019; xây dựng các thể chế nhằm thực hiện, xây dựng Chính phủ điện tử… cùng nhau quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử thành công tại Việt Nam./.

Cải cách hành chính

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online