Họp triển khai công tác thẩm định báo cáo tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
Cải cách hành chính

Họp triển khai công tác thẩm định báo cáo tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

10:03 24/03/2021

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang. Sáng ngày 24/3/2021, Sở Nội vụ do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở, phó Chủ tịch Hội đồng chấm điểm chủ trì Họp triển khai công tác thẩm định báo cáo tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

    Đến tham dự có các đồng chí là lãnh đạo, công chức của các sở, ban ngành tỉnh thành viên Hội đồng chấm điểm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

     Qua cuộc họp nhằm triển khai nhiệm vụ thành viên Hội đồng thẩm định và hướng dẫn sử dụng phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cũng như thông qua quy trình thẩm định. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến phát biểu của các thành viên để công tác đánh giá, thẩm định được minh bạch, chính xác và đạt hiệu quả cao trong năm 2020.

Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online