Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh An Giang

09:39 03/04/2023

Ngày 27/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chỉ thị được ban hành được căn cứ trên Luật Quản lý thuế; các Nghị định của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế. Từ ngày 01/7/2022, hóa đơn điện tử (HĐĐT) được triển khai trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh). Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục. 

Việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người bán và người mua khi thực hiện giao dịch kinh doanh. Người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Đồng thời, người mua có thể nhận HĐĐT ngay khi thanh toán - tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hóa đơn tham gia dự thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn”. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền không bắt buộc có chữ ký số; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế. Đồng thời, chủ động 24/7 trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế. 
Đây là một trong các điều kiện thuận lợi hình thành nền kinh tế số; thay đổi phương thức quản lý thuế ngày càng hiện đại; tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội và cơ quan thuế. Để tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đảm bảo người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt các chính sách mới; tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng cơ sở kinh doanh trên địa bàn; thường xuyên rà soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế; kiểm tra và xử lý vi phạm trong mọi trường hợp bán hàng không xuất hóa đơn đúng quy định; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký thuế của cá nhân trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế để thực hiện sử dụng mã số thuế là số định danh cá nhân theo quy định của Luật Thuế; hỗ trợ giải pháp kỹ thuật để cho phép đọc thông tin người mua hàng từ thẻ căn cước công dân hỗ trợ cho việc lập và xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhanh chóng, thuận lợi....
Đối với các cơ sở kinh doanh, thực hiện chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn và thông báo của cơ quan thuế; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.
Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này, trường hợp phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

Minh Tài ((Nguồn: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/3/2023 của CT UBND tỉnh))

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online