Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho công chức Văn phòng -Thống kê ( phụ trách Nội vụ) xã.
Cải cách hành chính

Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho công chức Văn phòng -Thống kê ( phụ trách Nội vụ) xã.

08:17 16/11/2020

Sáng ngày 10/11/2020, Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho công chức Văn phòng -Thống kê ( phụ trách Nội vụ) xã.

Tham dự lễ khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh và các đồng chí là lãnh đạo phòng, ban chuyên môn thuộc Sở cùng hơn 100 công chức Văn phòng -Thống kê ( phụ trách Nội vụ) xã trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Lớp tập huấn được diễn ra trong 4 ngày từ 10 - 13/11/2020, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản: Cải cách hành chính, văn hoá công sở, công vụ; công tác quản lý nhà nước về Hội, Quỹ; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và tín ngưỡng; coing tác Văn thư -Lưu trữ; công tác Thanh niên; các nghiệp vụ liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương, chức năng của công chức Văn phòng - Thống kê ( phụ trách Nội vụ) và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức Xã.

Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online