Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại các sở, ngành và địa phương
Cải cách hành chính

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại các sở, ngành và địa phương

02:04 10/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 10/6/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang về việc kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh, do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm Trưởng đoàn thực hiện kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công vụ tại các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương

Responsive image

Đoàn kiểm tra tại Sở Y tế An Giang

Đoàn làm việc tại các đơn vị : Sở Y tế ; Sở Giao thông - Vận tải (GTVT), Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vĩnh Chánh, UBND xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn), UBND phường Bình Khánh, UBND xã Mỹ Khánh ( TP. Long Xuyên), UBND phường Núi Sam, UBND xã Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc).
 
Tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, đoàn kiểm tra nghe lãnh đạo các đơn vị, địa phương thông tin một số kết quả đạt được trong công tác CCHC những tháng đầu năm 2020, trong đó có những nội dung khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, những đề xuất, kiến nghị với đoàn kiểm tra, với tỉnh để việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác CCHC những tháng còn lại tốt hơn.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ trực tuyến công mức độ 3, 4. Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), CCHC. Đẩy mạnh hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, tổng kết chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2030.
Responsive image
Đoàn kiểm tra tại UBND Thành phố Châu Đốc

Responsive image

Đoàn kiểm tra tại Sở Giao thông Vận tải

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Đỗ Văn Thơm (GTVT) cho biết, từ năm 2016 đến nay, sở phối hợp Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công bố 15 quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, thay thế 312 TTHC; thực hiện 2 lần rút ngắn thời gian giải quyết 231 lượt TTHC giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết. Tiếp nhận, giải quyết đúng hạn 208.075 hồ sơ theo yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) theo cơ chế “Một cửa”. Trong đó, thực hiện tiếp nhận, giải quyết mức độ 3: 12.767 hồ sơ; mức độ 4: 98.684 hồ sơ.

Ngoài ra, thực hiện xác thực qua hệ thống email công vụ 775 hồ sơ theo cơ liên thông với các các Sở GTVT, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Chi cục Đường thủy phía Nam… để giải quyết TTHC cho người dân, DN và tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các cơ sở đào tạo và tổ chức sát hạch, ký số 120.850 giấy phép lái xe cho người dân.

Responsive image

Đoàn kiểm tra tại UBND Thành phố Long Xuyên

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y tế Từ Hoàng Tước cho biết, Sở Y tế triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin công tác CCHC, triển khai hệ thống thống kê y tế điện tử, bệnh án điện tử cho các đơn vị y tế trực thuộc, thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên thông các tuyến, đẩy mạnh thanh toán chi phí y tế không dùng tiền mặt. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh thực hiện đề án bệnh viện thông minh, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đưa vào vận hành 2 cây kios thông minh phục vụ khám, chữa bệnh. Sở Y tế sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử của tỉnh và Bộ Y tế để xử lý công văn; các đơn vị y tế tuyến tỉnh đều sử dụng chữ ký số, gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống VNPT-iOffice.

Responsive image

Đoàn kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Qua các buổi kiểm tra, ông Trương Long Hồ đề nghị, các sở, ngành tập trung thực hiện tốt đánh giá, rà soát việc thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020, hội nghị phân tích kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC tỉnh An Giang, thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang, triển khai Đề án văn hóa công vụ của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác CCHC, nhất là PARINDEX, Chỉ số PAPI; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử. Bên cạnh đó, lưu ý các đơn vị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, xứng tầm nhiệm vụ, quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt đối với công cuộc CCHC của tỉnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, nhất là đối tượng trực tiếp thực hiện CCHC. Lấy người dân, DN là trọng tâm phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, DN đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. TTHC phải đảm bảo các quy định của pháp luật. Tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định, công khai, minh bạch. TTHC phải là động lực để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia sản xuất - kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh...

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online