Kiểm tra công vụ tại UBND huyện Tri Tôn, UBND xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Kiểm tra công vụ tại UBND huyện Tri Tôn, UBND xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn tỉnh An Giang

09:09 09/08/2017

Ngày 08/8/2017, Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại UBND huyện Tri Tôn, UBND xã Châu Lăng huyệnTri Tôn.

 
 

  Trong đó kiểm tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện thời gian làm việc, trang phục làm việc, việc quản lý, sử dụng thẻ của công chức trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó đoàn còn kiểm tra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; kiểm tra việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Việc thực hiện công tác tiếp công dân, thái độ phục vụ nhân dân trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Responsive image

 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Tri Tôn

Responsive image

 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Châu Lăng

  Qua quá trình kiểm tra đột xuất tại 2 đơn vị trên: tại các phòng 1 cửa, nơi tiếp nhận trả kết quả của huyện, xã đã đáp ứng được nhu cầu của người dân khi đến giao dịch; Tiến độ và khối lượng hồ sơ giải quyết công việc đảm bảo thời gian; xử lý đơn thư đúng quy định, tác phong lề lối làm việc của công chức có nề nếp. Tuy nhiên Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế mà huyện cần khắc phục như : việc niêm yết các thủ tục hành chính chưa đầy đủ, chưa kịp thời cập nhật, một số công chức trong quá trình làm việc không đeo thẻ công chức; cần chấn chỉnh lại giờ giấc làm việc, kỷ cương hành chính theo đúng quy định.

  Đây là cách thức kiểm tra mới, là đợt kiểm tra cải cách hành chính, công chức, công vụ đột xuất đã cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực. Thông qua kiểm tra, đã trực tiếp chỉ rõ và kịp thời chấn chỉnh được những mặt còn hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại các đơn vị. Qua đó góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Huỳnh Dung

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online