Tổ chức cuộc họp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
Cải cách hành chính

Tổ chức cuộc họp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018

02:20 30/08/2018

Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2018, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018

Căn cứ Công văn số 4056/BNV-CCHC ngày 21/8/2018 về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng hành chính về sự phục vụ hành chính năm 2018. Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 do Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì.Thành phần tham dự gồm có Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách theo dõi, tổng hợp tình hình giải quyết thủ tục hành chính của các sở ban ngành, Uỷ ban ban nhân dân, phòng nội vụ huyện, thị, xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lý Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online