Triển khai hoạt động hợp tác giáo dục với Singapore
Đào tạo - Bồi dưỡng

Triển khai hoạt động hợp tác giáo dục với Singapore

08:48 25/05/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Công văn số 1254/VPUBND-NC1, trên cơ sở thông tin của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 479/SNgV-HTQT-BG-LS ngày 27/4/2023 về việc triển khai hoạt động hợp tác giáo dục với Singapore, Sở Nội vụ thông tin đến các cơ quan, đơn vị chương trình bồi dưỡng, học tập ngắn hạn do Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Singapore (VSCC) tại Hà Nội tổ chức

Cụ thể như sau:
1. Về Chương trình bồi dưỡng và các khóa học:
- Các khóa học tiếng Anh và chuyên môn tổ chức hằng năm của VSCC: thông tin chi tiết tham khảo tại Cổng thông tin chính thức của VSCC theo đường link:
- Các khóa học trong kế hoạch tổ chức năm 2023 của VSCC theo Danh mục đính kèm.
2. Kinh phí:
Tổng Lãnh sự quán Singapore sẽ hỗ trợ cho tỉnh sau khi nhận được tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  của tỉnh.
Để có cơ sở tham mưu thực hiện, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh sách đề cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự khóa học nêu trên. Cán bộ, công chức, viên chức được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cử đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND , có vị trí việc làm phù hợp và đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn của đơn vị. Danh sách đăng ký thực hiện theo biểu mẫu và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 29 tháng 05 năm 2023. Trên cơ sở danh sách đề cử của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Rất mong sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Xuân Tiên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online