Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bưu Điện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và ở các huyện, thị xã, thành phố và Bưu cục xã, phường, thị trấn
Cải cách hành chính

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bưu Điện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và ở các huyện, thị xã, thành phố và Bưu cục xã, phường, thị trấn

05:15 21/06/2021

Thông báo số 167/TB-SGTVT ngày 16/6/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bưu Điện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và ở các huyện, thị xã, thành phố và Bưu cục xã, phường, thị trấn

Responsive image

Theo đó, đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực giao thông vận tải như sau:
1. Thủ tục hoạt động kinh doanh vận tải và các thủ tục còn lại.
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử  dụng dịch vụ nộp hồ sơ trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Bưu điện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở tại bộ phận 01 cửa huyện, thị xã và thành phố và các Bưu cục xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. 
- Các trường hợp đăng ký yêu cầu sử dụng dịch vụ qua mạng (trực tuyến). Địa chỉ cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến: qlvt.mt.gov.vn hoặc sogtvt.angiang.gov.vn. (kèm theo danh sách thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến).
- Cách thực hiện:
Toàn bộ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải đã niêm yết trên cổng thông tin điện tử của Sở và trung tâm dịch vụ hành chính công tại địa chỉ: dichvucong.angiang.gov.vn và sogtvt.angiang.gov.vn
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gửi qua Bưu điện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các huyện, thị xã, thành phố và Bưu cục xã, phường, thị trấn. Trả kết tại nhà, địa chỉ nơi cư trú theo yêu cầu. 
+ Toàn bộ các tài liệu gốc đối với những thủ tục yêu cầu nộp bản gốc; 
+ Thông báo về việc hồ sơ qua mạng điện tử đã hợp lệ; 
+ Biên lai thu phí; Giấy xác nhận của ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tải khoản nhận phí của Sở Giao thông vận tải (có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch) hoặc Bưu điện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu hộ phí lệ, lệ phí.  
2. Thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe thực hiện tại Bưu điện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các huyện, thị xã, thành phố và các bưu cục xã, phường, thị trấn nơi ở gần nhất.
3. Các phòng chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ, hướng dẫn Bưu điện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thu phí, lệ phí.
- SĐT: 02963.831.174 Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái hướng dẫn thủ tục hành chính về hoạt động kinh doanh vận tải. 
- SĐT: 02963.831.432 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông hướng dẫn các thủ tục liên quan đến phòng. 
- SĐT: 02963.831.214 Phòng Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn thu phí lệ phí.
4. Sở Giao thông vận tải An Giang đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại các Bưu điện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các huyện, thị xã, thành phố và các Bưu cục xã, huyện, tỉnh nơi gần nhất, theo địa chỉ nêu trên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. 
 
Giải pháp trên nhằm thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 500/UBND – KGVX ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm, chi phí, thời gian, an toàn giao thông…. Đồng thời, từng bước tiến tới xây dựng chính quyền điện tử trong thời gian tới./.
Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online