Thông báo kết quả và bổ sung hồ sơ kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 đối với các thí sinh trúng tuyển
Công chức - Viên chức

Thông báo kết quả và bổ sung hồ sơ kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 đối với các thí sinh trúng tuyển

07:19 04/06/2018

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017, Sở Nội vụ xin thông báo như sau:

     1. Ông/bà có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017.
     2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm đến Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89  đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:
     a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo). Đồng thời, đem theo bản chính để đối chiếu, kiểm tra.
     b) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (trong thời hạn 30 ngày) hoặc phiếu hẹn trả kết quả của Sở Tư pháp.
     c) Trường hợp thí sinh trúng tuyển đã có thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng thì nộp thêm bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
     Sở Nội vụ xin thông báo đến thí sinh và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
     Tải Thông báo số 871/TB-SNV
tại đây.

 

Tường Vi - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online