Thông báo về việc trả lại vật dụng đánh rơi hoặc bỏ quên của thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016
Công chức - Viên chức

Thông báo về việc trả lại vật dụng đánh rơi hoặc bỏ quên của thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016

02:25 07/06/2017

 
 

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh An Giang có nhặt được vật dụng (điện thoại, giấy chứng minh nhân dân,…) của thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016 bị đánh rơi hoặc bỏ quên. Nay, Hội đồng thông báo để thí sinh có bị mất các vật dụng nêu trên, biết mà nhận lại.


Để nhận lại vật dụng bị mất, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp đến Sở Nội vụ tỉnh An Giang (thông qua Phòng Công chức, viên chức) tại địa chỉ: số 5, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 02693 856922 vào các ngày làm việc trong giờ hành chính./.
    

 

Dũng Tiến

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online