Thông báo Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023
Công chức - Viên chức

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023

02:35 14/06/2024

Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023 (viết tắt là Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh có đủ tiêu chuẩn điều kiện tham dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023

Cụ thể như sau:
1. Triệu tập 542 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi Vòng 1 của kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023 (Danh sách kèm theo).
2. Lễ khai mạc kỳ thi
- Thời gian: 07 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (thứ 6).
- Địa điểm: Hội trường 600, Trường Đại học An Giang, số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang
3. Tổ chức thi Vòng 1
3.1 Hình thức và nội dung thi:
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.
- Nội dung thi:
+ Môn Kiến thức chung, thời gian làm bài: 60 phút.
+ Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh), thời gian làm bài: 30 phút.
3.2. Thời gian và địa điểm thi:
- Địa điểm: Tại Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
- Ngày thi Vòng 1: thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024.
- Buổi sáng: bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút (sau khai mạc kỳ thi).
- Buổi chiều: bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút.
4. Danh sách thí sinh theo số báo danh, đợt thi, ca thi: 
Hội đồng sẽ niêm yết Danh sách thí sinh (đủ tiêu chuẩn điều kiện dự thi và đã đóng phí dự thi) theo số báo danh, theo phòng thi, ca thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 20/6/2024.
Đối với các thí sinh chưa nộp phí dự thi khẩn trương nộp phí theo Thông báo số 07/TB-HĐTTCC ngày 04/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức. Thời hạn phải hoàn thành nộp phí là ngày 17/6/2024. 
Lưu ý: sau ngày 17/6/2024, các trường hợp không nộp phí dự thi xem như thí sinh không có nhu cầu tham dự kỳ tuyển dụng và sẽ không có tên trong danh sách theo số báo danh, theo phòng thi, ca thi. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau, Hội đồng không chịu trách nhiệm.
5. Về Danh mục tài liệu ôn tập:
Thực hiện theo nội dung, tài liệu ôn tập được phê duyệt tại Quyết định số 08//TB-HĐTTCC ngày 06/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức.
6. Một số nội dung thí sinh lưu ý:
- Thí sinh phải đến địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi trước thời gian quy định 15 phút để làm lễ khai mạc, đến Phòng thi trước thời gian quy định 15 phút để các Giám thị gọi tên vào Phòng thi.
- Khi đi thi, thí sinh mang theo căn cước công dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.
- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ, không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao dữ liệu, thiết bị chứa đựng truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.
- Thí sinh dự thi phải cấp hành Nội quy thi do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020. 
Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ (số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://sonoivu.angiang.gov.vn./

File đính kèm:

1. Thông báo triệu tập: Tải về

2. Danh sách thí sinh: Tải về

3. Nội qui thi tuyển : Tải về

Tường Vi - PTP CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online