Tập huấn, triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2020
Công chức - Viên chức

Tập huấn, triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2020

02:58 24/12/2020

Thực hiện Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020. Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới lĩnh vực Nội vụ năm 2020.

 

    Buổi tập huấn do bà Lê Kim Bình  - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì với sự tham dự của gần 100 công chức, viên chức là đại diện lãnh đạo Phòng, Ban (Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính tổng hợp,…) phụ trách công tác quản lý công chức, viên chức; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại các sở ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Phòng Nội vụ huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc triển khai những điểm mới của quy định trong lĩnh vực Nội vụ, buổi tập huấn tập trung thảo luận, giải đáp thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp phần vào việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh nhà.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online