Kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Thanh tra

Kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

02:53 25/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-SNVngày 07/01/2019 của Sở Nội vụ kiểm tra về công tác cán bộ năm 2019

     Ngày 17/4/2019, Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý Trưởng, Phó Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2016 - 2018.

 
Ảnh: Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo.

 

     Tham dự buổi kiểm tra có ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lý Thanh Tú, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Sở Nội vụ và Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.


 
Ảnh: Các thành viên tham gia buổi kiểm tra

 

 

Văn Sang - Thanh tra viên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online