Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học Khuyến tài thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành
Tổ chức - Bộ máy

Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học Khuyến tài thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành

10:19 20/12/2022

Qua thẩm định của Sở Nội vụ trên cơ sở các quy định hiện hành cấp giấy phép thành lập và công nhân Điều lệ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành tại Tờ trình số 2218/TTr-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Khuyến học - Khuyến tài thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành.

Quỹ Khuyến học - Khuyến tài thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành được phép hoạt động sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. 

Quỹ Khuyến học - Khuyến tài thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành là quỹ xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện đến trường, hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển giáo dục, đào tạo của địa phương.
Quỹ Khuyến học - Khuyến tài thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản Quỹ trên cơ sở vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn xã theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Chí Linh_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online