Điều chỉnh 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch sang kiểm tra
Thanh tra

Điều chỉnh 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch sang kiểm tra

02:56 29/09/2023

Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến đã ký quyết định số 250/QĐ-SNV ngày 28/9/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung Kế hoạch thanh tra năm 2023 theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

Theo đó, Sở Nội vụ sẽ không tiến hành thanh tra, mà sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm và việc ký, sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; tiếp nhận vào làm công chức, viên chức đối với UBND huyện Tri Tôn; Kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chi cục Văn thư-Lưu trữ, Sở Nội vụ.

Lý do điều chỉnh, hiện tại do chờ ban hành Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra năm 2022.
Thời gian tiến hành kiểm tra được thực hiện trong quý IV/2023./. 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online