Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018
Công chức - Viên chức

Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018

01:23 12/06/2018

Để chuẩn hóa chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng đối với các trường hợp đã được bổ nhiệm theo đúng quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP

     Sở Nội vụ vừa có Công văn số 937/SNV-CCVC ngày 11 tháng 6 năm 2018 về việc đăng ký đăng ký khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018. Trong đó, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, cụ thể như sau:
     1. Đối tượng: Công chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh, Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thị xã, thành phố chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
     2. Điều kiện đăng ký: Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử (cơ quan, đơn vị tự rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện đăng ký).
     3. Số lượng: 02 lớp với số lượng 80 học viên/lớp.
     4. Thời gian:
     Thời gian học 03 tuần, cụ thể gồm:
     - Lớp 1, dự kiến khai giảng trong tháng 7 năm 2018.
     - Lớp 2, dự kiến khai giảng trong tháng 8 năm 2018.
     5. Hình thức học: tập trung trong giờ hành chính.
     6. Kinh phí tổ chức và tham dự khóa học: Sở Nội vụ sử dụng nguồn kinh phí được cấp để tổ chức lớp và chi hỗ trợ cho học viên theo quy định.
     Thời hạn nhận đăng ký gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2018.
     Xem toàn văn Công văn số 937/SNV-CCVC
tại đây và tải Biểu mẫu file excel tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online