Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tư pháp
Thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tư pháp

04:07 27/03/2019

Sáng ngày 26/3/2013, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo; số lượng công chức lãnh đạo; chế độ, chính sách đối với công chức; quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính.

Theo quyết định số 75/QĐ-SNV ngày 19/3/201 của Sở Nội vụ, Đoàn thanh tra do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 Responsive image

Hình 1. Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn công bố
Quyết định thanh tra.

 

Mục đích của Đoàn thanh tra qua công tác thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng lãnh đạo, quản lý; chế độ, chính sách đối với công chức; công tác cải cách hành chính giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018 đối với Sở Tư pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); giúp cơ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ.
Phát biểu tại buổi công bố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ông Trương Long Hồ yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ cuộc thanh tra, ngoài ra phải bám sát đề cương thanh tra đã được phê duyệt, trong thời gian thanh tra cần phối hợp tốt với đơn vị được thanh tra, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và bảo mật thông tin. Kết quả thanh tra sẽ làm rõ những hạn chế, thiếu sót đồng thời là cơ sở để Sở Nội vụ kiến nghị Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh để nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

Responsive image

Hình 2. Ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu.


Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Giám đốc Sở Tư pháp ông Cao Thanh Sơn đã tiếp nhận toàn bộ nội dung quyết định thanh tra và giao các bộ phận chuyên môn phối hợp cùng đoàn thanh tra để đảm bảo thực hiện tốt cuộc thanh tra, đây là cơ sở để lãnh đạo Sở Tư pháp cùng các bộ phận chuyên môn đánh giá lại hiệu quả công tác tổ chức, nội vụ tại đơn vị.

 

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online