Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch thí sinh không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa vào làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện
Công chức - Viên chức

Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch thí sinh không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa vào làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

03:34 17/04/2018

Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa vào làm việc tại các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện thuộc tỉnh An Giang năm 2017; Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức xin thông báo số báo danh, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch như sau:

     1. Thời gian kiểm tra, sát hạch: thời gian 01 ngày, tổ chức kiểm tra, sát hạch lúc 7 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018 (thứ sáu).
     2. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Phòng họp số 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
     3. Danh sách số báo danh các thí sinh tham gia dự tuyển (có đính kèm).
     4. Một số lưu ý thí sinh:
     - Mời thí sinh tập trung có mặt lúc 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2018 (thứ tư) tại Sở Nội vụ (số 5 Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để nghe phổ biến nội quy, quy chế.
     - Khi tham gia kiểm tra, sát hạch, các thí sinh mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh), đồng thời tự bảo quản tài sản cá nhân khi tham gia kiểm tra, sát hạch.
     Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức thông báo để các thí sinh biết, đến tham gia kiểm tra, sát hạch đúng thời gian, địa điểm theo quy định./. Thông báo số 04/TB-HĐKTSH tải về
tại đây

 

Dũng Tiến - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online