Công bố Kết luận Thanh tra đối với UBND huyện Tri Tôn
Thanh tra

Công bố Kết luận Thanh tra đối với UBND huyện Tri Tôn

08:04 09/08/2017

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở UBND huyện Tri Tôn, Sở Nội vụ do ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi công bố kết luận thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp, kỷ luật đối với công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách; công tác văn thư, lưu trữ và thi đua khen thưởng .

 
 

Về phía lãnh đạo huyện có ông Men Sây Ma – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị có liên quan.
 

Responsive image

Hình 1. Ông Võ Minh Nâng – Chánh Thanh tra Sở, Phó trưởng đoàn báo cáo kết quả thanh tra.

Responsive image

Hình 2. |Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn công bố kết luận thanh tra.

  Sau khi trực tiếp tiến hành làm việc, kiểm tra tại một số đơn vị, Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận số 1063/KL-SNV. Theo kết luận, Chủ tịch UBND huyện đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ, công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách; công tác văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng.
Mặt khác, kết luận cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyển dụng công chức cấp xã; chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, công tác văn thư, lưu trữ và thi đua, khen thưởng, đồng thời cũng kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện cần có những biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
  Ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn thanh tra, ông Men Sây Ma – Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến, giao bộ phân chuyên môn triển khai thực hiện các giải pháp để khắc phục các kiến nghị nêu tại Kết luận.

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online