Thông tin Kết quả thi thăng hạng đối với viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Công chức - Viên chức

Thông tin Kết quả thi thăng hạng đối với viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

07:25 21/02/2019

Ngày 20 tháng 02 năm 2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 đã có Công văn số 19/HĐNNTH về việc thông tin kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. Theo đó:

     1. Kết quả thi thăng hạng đối với viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019.
     2. Đối với các trường hợp trúng tuyển kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính (phần ghi chú của Danh sách: Đạt), đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp 02 quyết định, gồm: quyết định bổ nhiệm ngạch gần nhất, quyết định lương hiện hưởng. Đồng thời, phản hồi các thông tin có liên quan (nếu có thay đổi như: chuyển công tác, nghỉ việc,….) về Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất đến hết ngày 22 tháng 02 năm 2019 (có gửi trước bản scan qua hộp thư điện tử htphu@angiang.gov.vn) để lập thủ tục bổ nhiệm ngạch đúng quy định.
     Xem toàn văn Công văn số 19/HĐNNTH và Danh sách
tại đây./.

 

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online